https://www.di.se/nyheter/danmark-pressar-musselmastaren-konsumenten-har-ingen-koll/

Danskar pressar musselmästaren – ”konsumenten har ingen koll”

I fjordarna runt Orust odlas 2.000 ton blåmusslor varje år.

Musslan har blivit ett allt populärare inslag på de svenska restaurangerna och matborden. Men få har koll på om den är svensk eller dansk och konkurrensen har slagit hårt mot Sveriges största musselproducent.

”Konsumenten behöver mer information för att kunna ställa krav på produkten Är man minsta miljömedveten väljer man musslorna härifrån”, säger Scanfjords ägare och grundare Anders Granhed.

I början av 1980-talet startade Anders Granhed och hans dåvarande kompanjon en fiskeriverksamhet och började odla regnbågslax som de trodde skulle bli stor i Sverige. De hade rätt i att den blev stor, men inte i Sverige utan i Norge där den nu är världsledande. 

I stället var det musselodlingen som tog fart efter att Anders Granhed fått nys om den forskning som bedrevs på Tjärnö några mil uppåt Bohuskusten. 

I forskningen kom man fram till att blåmusslan hade en tendens att fastna och växa på saker som låg under vatten. 

Att odla musslor kommersiellt hade ingen tidigare gjort och i småskalig regi började Anders Granhed och hans kompanjon att bedriva en verksamhet i det salta och näringsrika vattnet utanför Orust.

Till en början exporterade de mycket till Tyskland och Belgien, moules frites hemland. Men snart började även svenskarna att ta till sig musslan.

I dag står Scanfjord, där Anders Granhed numera är ensam ägare, för över 90 procent av all musselproduktion i Sverige. 

Men musslornas ökade popularitet har också ökat konkurrensen. Främst kommer den från Danmark där bottenskrapade musslor köps in ett till lägre pris än de odlade bohusländska. Någon som frustrerar Anders Granhed. Dels för att trålade musslor har en negativ på påverkan på havsbottnarna, hos Världsnaturfonden är de trålade och bottenskrapade musslorna rödlistade, men också för att konsumenten vekar sakna insikt kring var musslan kommer ifrån. 

”Konsumenten har ingen koll på vad som är vad tyvärr och på restauranger frågar man inte varifrån musslorna kommer. För handlarna så handlar det om marginaler. Både våra musslor och de danska musslorna kostar lika mycket i handeln, men de danska köps in till ett billigare pris. Enda sättet att stoppa den utvecklingen är att konsumenten börjar ställa krav så att handlarna börjar se värdet i de svenska.”

En odlad bohusmussla är, till skillnad från den trålade danska, fri från sand eftersom den inte berör bottnen. Den är också i normalfallet betydligt matigare då vattentillströmningen och därmed näringstillgången är bättre hos den odlade. Men det handlar inte bara om att den odlade musslan håller en högre kvalitet, menar Anders Granhed. Genom att välja dem bidrar man till att hålla ner planktonnivån i det svenska vattnet.

”Vi får ett bättre vatten helt enkelt. Musslornas mat äter all plankton som flyter förbi, som är en effekt av all gödning i havet. När all plankton faller till botten skapar det syrebrist på bottnarna, musselodlingarna gör att vi tar vara på en resurs som annars bara skadar. En miljömedveten konsument bör veta om detta samband”

Vi möter upp Anders Granhed och två av hans anställda, en skeppare och en besättningsman, vid kajen i Mollösund en tidig tisdagsmorgon i augusti. Gator och restauranger är tömda på semesterfirare och kvar finns snart bara de 400 invånare som bor permanent på orten. Med ett 20-tal anställda är Scanfjord en stor arbetsgivare i Mollösund och varje dag plockas flera ton musslor in från fjordarna runt Orust. Totalt hämtas omkring 2.000 ton in per år för att sedan gallras, renas, packas och köras vidare till grossister runt om i Sverige. Även Norge är en betydande marknad dit 30 procent av Scanfjords musslor fraktas. Viss export finns även till Nordeuropa. 

”Till skillnad från svenskarna är norrmännen mer noga med kvaliteten på musslorna. Där konkurrerar vi inte med danskarna på samma sätt”, säger Anders Granhed.

I början av 1980-talet startade Anders Granhed och hans dåvarande kompanjon en fiskeriverksamhet och började odla regnbågslax som de trodde skulle bli stor i Sverige. De hade rätt i att den blev stor, men inte i Sverige utan i Norge där den nu är världsledande. 

I stället var det musselodlingen som tog fart efter att Anders Granhed fått nys om den forskning som bedrevs på Tjärnö några mil uppåt Bohuskusten. 

I forskningen kom man fram till att blåmusslan hade en tendens att fastna och växa på saker som låg under vatten. 

Att odla musslor kommersiellt hade ingen tidigare gjort och i småskalig regi började Anders Granhed och hans kompanjon att bedriva en verksamhet i det salta och näringsrika vattnet utanför Orust.

Till en början exporterade de mycket till Tyskland och Belgien, moules frites hemland. Men snart började även svenskarna att ta till sig musslan.

I dag står Scanfjord, där Anders Granhed numera är ensam ägare, för över 90 procent av all musselproduktion i Sverige. 

Men musslornas ökade popularitet har också ökat konkurrensen. Främst kommer den från Danmark där bottenskrapade musslor köps in ett till lägre pris än de odlade bohusländska. Någon som frustrerar Anders Granhed. Dels för att trålade musslor har en negativ på påverkan på havsbottnarna, hos Världsnaturfonden är de trålade och bottenskrapade musslorna rödlistade, men också för att konsumenten vekar sakna insikt kring var musslan kommer ifrån. 

”Konsumenten har ingen koll på vad som är vad tyvärr och på restauranger frågar man inte varifrån musslorna kommer. För handlarna så handlar det om marginaler. Både våra musslor och de danska musslorna kostar lika mycket i handeln, men de danska köps in till ett billigare pris. Enda sättet att stoppa den utvecklingen är att konsumenten börjar ställa krav så att handlarna börjar se värdet i de svenska.”

En odlad bohusmussla är, till skillnad från den trålade danska, fri från sand eftersom den inte berör bottnen. Den är också i normalfallet betydligt matigare då vattentillströmningen och därmed näringstillgången är bättre hos den odlade. Men det handlar inte bara om att den odlade musslan håller en högre kvalitet, menar Anders Granhed. Genom att välja dem bidrar man till att hålla ner planktonnivån i det svenska vattnet.

”Vi får ett bättre vatten helt enkelt. Musslornas mat äter all plankton som flyter förbi, som är en effekt av all gödning i havet. När all plankton faller till botten skapar det syrebrist på bottnarna, musselodlingarna gör att vi tar vara på en resurs som annars bara skadar. En miljömedveten konsument bör veta om detta samband”

Vi möter upp Anders Granhed och två av hans anställda, en skeppare och en besättningsman, vid kajen i Mollösund en tidig tisdagsmorgon i augusti. Gator och restauranger är tömda på semesterfirare och kvar finns snart bara de 400 invånare som bor permanent på orten. Med ett 20-tal anställda är Scanfjord en stor arbetsgivare i Mollösund och varje dag plockas flera ton musslor in från fjordarna runt Orust. Totalt hämtas omkring 2.000 ton in per år för att sedan gallras, renas, packas och köras vidare till grossister runt om i Sverige. Även Norge är en betydande marknad dit 30 procent av Scanfjords musslor fraktas. Viss export finns även till Nordeuropa. 

”Till skillnad från svenskarna är norrmännen mer noga med kvaliteten på musslorna. Där konkurrerar vi inte med danskarna på samma sätt”, säger Anders Granhed.

”Äger du ett skepp kan du ta inteckningar i den precis som med en fastighet och då har långivaren en bättre säkerhet, det genererar som regel lägre räntor. Den nya regeln har ställt till det jättemycket för mig och flera andra.”

Regeländringarna och den danska konkurrensen till trots, Anders Granhed ser ändå ljust på framtiden. Musslan kommer att förbli attraktiv, och i en tidsanda där hållbarhet och närodlat ligger högt på svenskarnas priolista, tror han att Scanfjord kommer kunna växa ytterligare. 

”Musslan har en plats på restauranger och matbord. Det finns en marknad men nu gäller det att möta konkurrensen vi har utifrån, framför allt genom att betona den svenska kvaliteten och miljönyttan för Bohuslän. Jag tror på en ökad produktion framöver. Allt pekar på att de små yngel vi såg i dag kommer att bli väldigt många och stora om ett år”.

Pin It on Pinterest