Pionjärer i branschen

Scanfjord med rötter från 1979 är pionjärer i branschen och idag Sveriges största producent av odlade blåmusslor. Vi står för över 90 procent av den svenska produktionen och är dessutom ledande inom hanteringen av vildfångade ostron och hjärtmusslor. Blåmusselodling, packning och försäljning av musslor är vår kärnverksamhet. Utöver det erbjuder vi olika tjänster till andra odlare samt utvecklar och säljer vårt odlingssystem till köpare i Sverige och Norden.

All produktion på Orust

Vårt försäljningskontor och vår produktionsanläggning ligger i Mollösund på Orust. Där har vi hemmahamnen för våra fartyg, en reningsanläggning och ett levandelager för musslor, något vi är ensamma om i Sverige. På produktionsanläggningen rensar och paketerar vår kompetenta personal musslorna i vakuumförpackningar eller i nät så att vi kan leverera färska odlade blåmusslor året om.

Varför Scanfjord?

Vår långa erfarenhet och kompetensen som kommer med den är viktig i musselnäringen. Det är en tuff bransch där många producenter kommit och gått. Det är en verksamhet som kräver en väl genomtänkt strategi, inte minst för att kunna leverera färska blåmusslor året om oavsett väder. Det är också en verksamhet som ställer höga krav på produktionen.

Det är lika viktigt att vara snäll mot havet som att vara säker i hanteringen.

Välkommen att kontakta oss

Kundärenden och försäljningsfrågor hänvisas till Försäljning, övriga frågor till Produktion.

Försäljning

Scanfjord Mollösund AB
Gamla Vägen 17
474 70 Mollösund

+46 (0) 735-34 48 20
order@scanfjord.se

 

Produktion

Scanfjord Mollösund AB
Gamla vägen 17
474 70 Mollösund

+46 30-42 15 80, +46 705-92 15 95

info@scanfjord.se
anders@scanfjord.se

 

Följ oss på Facebook och Instagram

Pin It on Pinterest