Pionjärer i branschen

Scanfjord med rötter från 1979 är pionjärer i branschen och idag Sveriges största producent av ekologiskt odlade blåmusslor. Vi står för över 90 procent av den svenska produktionen. Blåmusselodling, packning och försäljning av musslor är vår kärnverksamhet. Utöver det erbjuder vi olika tjänster till andra odlare samt utvecklar och säljer vårt odlingssystem till köpare i Sverige och Norden.

All produktion på Orust

Vårt försäljningskontor och vår produktionsanläggning ligger i Mollösund på Orust. Där har vi hemmahamnen för våra fartyg, en reningsanläggning och ett levandelager för musslor. På produktionsanläggningen rensar och paketerar vår kompetenta personal musslorna i vakuumförpackningar eller i nät så att vi kan leverera färska odlade blåmusslor året om.

Varför Scanfjord?

Vår långa erfarenhet och kompetensen som kommer med den är viktig i musselnäringen. Det är en tuff bransch där många producenter kommit och gått. Det är en verksamhet som kräver en väl genomtänkt strategi, inte minst för att kunna leverera färska blåmusslor året om oavsett väder. Det är också en verksamhet som ställer höga krav på produktionen. Det är lika viktigt att vara snäll mot havet som att vara säker i hanteringen.

Skyddad ursprungsbeteckning

Scanfjords blåmusslor har Skyddad ursprungsbeteckning likt Kalix löjrom som går under namnet Bohusläns blåmusslor.

Skyddad ursprungsbeteckning

           Bohusläns blåmusslor

Scanfjords blåmusslor är KRAV- och MSC-certifierade

KRAV

KRAV-märkt mat är producerad på ekologisk grund och med extra höga krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan, den kontrolleras dessutom minst en gång om året. När Scanfjord för några år sedan KRAV-certifierades var vi först i Sverige med ekologiska och KRAV-märkta blåmusslor. KRAV-märkta musslor odlas alltid på band eftersom att sättet att skörda då inte skadar havsbotten eller andra djurarter. Fartygen vi använder kan spåras och uppfyller alla krav om miljöanpassade bränslen. Våra odlingar ligger dessutom nära land vilket håller nere bränsleförbrukningen.

MSC

Musslorna från Scanfjord bär även det blå MSC-märket vilket garanterar att de kommer från ett hållbart fiske som uppfyller MSC:s miljöstandard och en leverantörskedja som klarar spårbarhetsstandarden. Med målet att vi ska kunna njuta av mat från havet både idag och i framtiden, kontrollerar MSC hela kedjan från hav till tallrik.

Pin It on Pinterest