Scanfjords försäljning övergår i egen regi 2020-01 -01
Efter många år av samarbete med Fiskebäck Seafood har Scanfjord beslutat att själva överta ansvaret för försäljningen av Scanfjords samtliga produkter.
Som ansvarig för den dagliga kontakten med våra kunder kommer vår Christian Rinmad bli er huvudkontakt. Christian har arbetet på Scanfjord sedan i juni 2018 och besitter en stor kunskap om Scanfjords produkter och verksamhet.
Då Christian inte är tillgänglig kan ni kontakta vår Emelie Andersson som har en mångårig erfarenhet inom företaget.
Att göra denna förändring är ett steg för oss på Scanfjord att komma närmare er som är våra kunder och leverera en kvalitetsprodukt till er.
För att möta kundernas förväntningar på våra ekologiskt odlade musslor har Scanjord investerat stort för framtiden både på land och till sjöss. Allt med stor hänsyn tagen till alla miljöaspekter i hela produktionskedjan.
Scanfjord kommer även i framtiden att vara en ledande producent av Ekologiska musselprodukter som är såväl KRAV som MSC certifierade från våra fjordar i Bohuslän.
Vår försäljningsansvarige Christian Rinmad når ni på 0735 344820
Mail: order@scanfjord.se
Emelie Andersson når ni på 0735 316838
Samtidigt vill vi alla på Scanfjord önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År och tacka er för ert förtroende under 2019.
Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete och ett fantastiskt 2020.
Vi vill också tacka Fiskebäck Seafood för ett gott samarbete under många år.
För ytterligare information,
Anders Granhed VD mobil: 0705 921595 mail: anders@scanfjord.se

Pin It on Pinterest