Musslor, odlade musslor, odlade blåmusslor, kravodlade musslor, svenska musslor, made by skagerack
Just nu söker vi

Medarbetare med båtvana och Allround mekaniker

Vi har fått Bohuspriset - läs mer
I hård konkurrens med företag i hela 40 kommuner i Västra Götaland gick priset, Årets Företagare 2016 till Anders Granhed på Scanfjord Mollösund. En representant för ett intressant, växande, näringsrikt och hållbart vattenbruk.

En mycket kompetent och insatt jury motiverar sitt beslut med bland annat dessa rader:

"..Genom sin verksamhet bidrar denne företagare till en levande kust och skärgård med ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar utveckling som stärker kompetens och konkurrenskraft i regionen."

Läs mer här.

Musslor, odlade musslor, odlade blåmusslor, kravodlade musslor, svenska musslor, made by skagerack

Scanfjord är sedan många år Sveriges ledande producent av odlade blåmusslor.Odling av blåmusslor och försäljning av flera typer av musslor är företagets kärnverksamhet. Försäljningskontoret ligger i Göteborg ochproduktionen sker i Mollösund. I verksamheten ingår även utveckling och försäljning av odlingssystem till andra odlare i Sverige och i övriga Norden. Scanfjord erbjuder också service i form av
utsättning, skörd och underhåll för köpare av odlingssystem
.

free counters