Förpackningar och leverans

Blåmusslor levereras vanligtvis konsumentförpackade i enkilos nätpåsar, men vi levererar även löspackade musslor. Vi rekommenderar också gärna styckfrysta förkokta hela musslor med skal.
Nyskördade musslor finns varje dag i Göteborg för leverans till kunder runt om i Sverige och övriga Norden.

Blåmuslor i enkilos konsumentförpackningar

Försäljning: Scanfjord Mollösund AB, Fiskebäckshamn 34
426 58 V Fröluda
Tel 031-69 05 05, 0704-619382, Fax 031-29 95 60

Produktion: Scanfjord Mollösund AB, Gamla vägen 17,
474 70 Mollösund
Tel +46705921595, +4630421580, Fax +4630421690


Odlad mussla = högsta kvalitet

Alla blåmusslor som du köper från Scanfjord är odlade. Vi har valt att sälja enbarat odlade musslor och det finns flera skäl att välja musslor som är odlade på band eller lina.

Scanfjords musslor är fria från sand

En mussla odlad på band kommer inte i kontakt med havsbotten. Därför finns varken sand eller lera i odlade musslor.
Odlingsplatserna väljs med omsorg så att musslorna alltid växer i strömmande rent vatten med god näringstillförsel vilket ger en hög köttprocent och även vackra skal.

Högt näringsvärde

Musslor är ett extremt proteinrikt livsmedel med högt näringsvärde. Fettinnehållet är lågt men av det nyttiga slaget och rikt på Omega 3.

Miljövänlig produktion

Musslorna lever av plankton som finns i havet. Någon annan näring tillförs inte. När musslan skördas tas de näringsämnen som bundits i musslan ut ur havet och musselodling bidrar därmed till minskad övergödning och friskare fjordar i Bohuslän.

Full kontroll på Scanfjords musslor

Spårbarhet är ett nyckelord i Scanfjords verksamhet. Vår egenkontroll garanterar full spårbarhet och varje mussla som levereras kan spåras genom kodmarkering på konsumentförpackningen. Provtagningar görs i varje odling för högsta säkerhet.

Scanfjord har integrerat hela kedjan från odling, skörd, process, packning till försäljning vilket är kundens garanti för att varje led uppfyller alla kvalitets- och livsmedelshygieniska krav som Livsmedelsverket och EU ställer.

Ovan, styckfrysta blåmusslor i förpackning om sju kilo.
Till vänster, konsumentförpackningar i femton kilos frigolitlåda, ostron i kartong resp plast-
kagge samt kartong med sex kilo hjärtmusslor
.

Till Startsidan >>